میکروبی

1391/11/15 0:0
میکروارگانیسم ها در همه جا پراکنده اند . خاک ، آب ، هوا ، بدن انسان و حیوانات ، سطوح در تماس با مواد غذایی همه و همه دارای میزانی آلودگی میکروبی هستند اگر این میکروب ها فرصت رشد و نموو تکثیر پیدا کنند موجب فساد و تغییرات شیمیایی نامطلوب از یک طرف و مسمومیت غذایی از طرف دیگر می شوند .

***شرایط احراز پست سازمانی در بخش میکروبی :
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی ، صنایع غذایی ، زیست شناسی و یا سایر مدارک با حداقل 3 سال سابقه در بخش میکروبی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
***مسوولیت های مربوط به انجام آزمون ها :
1- تهیه محیط کشت ، استریلیزاسیون و آماده سازی نمونه جهت انجام آزمون
2- انجام آزمونهای میکروبی فرآورده های غذایی ، آرایشی ، بهداشتی و بسته بندی سلولزی
3- تفسیر و شمارش پیلیت کشت داده شده همچنین استفاده از روش رنگ آمیزی جهت تشخیص نهایی
4- دفع پسماند های میکروبی مطابق با دستورالعمل GLP یا اداره کل آزمایشگاه ها انجام و مستند سازی شود .
**** مسوولیتهای مربوط به برنامه ریزی آزمون وارزیابی نتایج :
1- اعلام نیازمندیهای بخش میکروبی شامل محیط کشت ، ملزومات مصرفی و تهیه استاندارد ها و کتب مرجع جهت استناد به هنگام اظهار نظر و تفسیر نتایج
2- تفسیر نتایج و اظهار نظر در مورد نمونه بر اساس استاندارد ها و کتب معتبر
3- با توجه به مدت ماندگاری 20 روزه نمونه در آزمایشگاه لازم است برای ارایه نتیجه در زمان مناسب برنامه ریزی شود .
4- تهیه گزارش نتایج آزمون و دفتر آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل GLP  
**** مسئولیتهای گزارش دهی در خصوص اظهار نظر ها وتفسیر ها :
کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروبی بایستس گزارش نتایج را به همراه اظهار نظر کارشناسی خود به مسوول بخش ارایه دهید .
**** تخصص های کارشناسی و تجارب مورد نیاز :
کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروبی بایستی در خصوص آزمونهای میکروبی مهارت کافی بدست آورد . ودر مورد شرکت در دوره های آموزشی و خود آموزی اقدامات لازم انجام دهند .
همچنین کارشناسان در انتقال دانش و تجارب خود به همکاران تلاش کنند این موضوع در مورد شرکت در دوره های آموزشی بسیار ضروری است ( ارائه مقاله ، جزوه و کلاس آموزشی )
****وظایف مدیریتی :
1- کالیبراسیون دوره ای دستگاه های بخش میکروبی
2- اجرای دستورالعمل های سلامت محیط کار
3- تهیه و ثبت نمودارهای استریلیزاسیون در هر نوبت استریل کردن و مستند سازی آن
4- کنترل کیفیت آب مصرفی و مستند سازی آن
5- مستند سازی شرایط نگهداری محیط کشت
6- تهیه دستورالعمل نمونه گیری و آماده سازی نمونه جهت آزمون میکروبی
7- ارائه مقاله و مطالب علمی در زمینه شغلی به صورت پمفلت ، مقاله قابل چاپ در مجلات مرتبط و یا همکاری با واحد تحقیقات اداره کل آزمایشگاه های غذا ودارو
8- نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و ملزومات مصرفی

9- معتبر سازی روشه های آزمون با همکاری واحد  QA  

 

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۵۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >