شیمی

1391/11/15 0:0
شیمی (کیمیا) (به انگلیسی: Chemistry)‏ مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.

***شرایط احراز پست سازمانی در بخش شیمی :
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های شیمی ، صنایع غذایی ، تغذیه ، بیوشیمی و یا سایر مدارک باحداقل 3 سال سابقه در بخش شیمی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
****مسئولیت های مرتبط به انجام آزمون :
1- انجام آزمونهای شیمیایی و فیزیکوشیمیایی بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و بسته بندی
تذکر : نمونه های وارداتی از نظر کیفیت درجه بندی شوند و سلامت محصول تضمین شود ودر مورد نمونه های تولید ایران به کیفیت سلامت و انطباق با استاندارد توجه شود .
***** مسئولیتهای مربوط به برنامه ریزی آزمونها وارزیابی نتایج :
1- تهیه محلولهای شیمیایی و معرفها بر اساس SOP  موجود در آزمایشگاه
2 - تعیین فاکتور محلولهای شیمیایی و استاندارد کردن آن
3- تهیه دستور العمل شرایط نگهداری مواد شیمیایی
4- اعلام نیازمندیهای آزمایشگاه شیمی شامل مواد شیمیایی ، ملزومات مصرفی
5- تهیه استاندارد ، کتابهای مرجع جهت آزمون
6 – تفسیر واظهار نظر نتایج آزمون بر اساس استاندارد ملی ایران و دستورالعملهای اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو
7- با توجه با مدت ماندگاری 20 روزه نمونه در آزمایشگاه لازم است برای ارایه نتیجه در زمان مناسب برنامه ریزی شود .
****مسئولیتهای گزارش دهی در خصوص اظهار نظرها و تفسیر ها
کارشناسان آزمایشگاه بخش شیمی بایستی گزارش نتایج را به همراه اظهار نظر کارشناسی خود به مسئول بخش ارایه دهد .
تخصص های کارشناسی و تجارب مورد نیاز :
کارشناسان آزمایشگاه بخش شیمی بایستی در خصوص آزمونهای شیمیایی و فیزیکوشیمیایی مهارت کافی بدست ودر مورد شرکت در دوره های آموزشی و خود آموزی اقدامات لازم انجام دهند .
همچنین کارشناسان در انتقال دانش و تجارب خود به همکاران تلاش کنند این موضوع در مورد شرکت در دوره های آموزشی بسیار ضروری است . ( ارائه مقاله ، جزوه و کلاس آموزشی )
*****وظایف مدیریتی :
1- کالیبراسیون دوره ای دستگاهای بخش شیمی
2- اجرای دستورالعملهای سلامت محیط کار
3- کنترل کیفیت آب مصرفی مستند سازی آن
4- مستند سازی شرایط نگهداری محلولها و مواد شیمیایی
5 – تهیه آمار ماهانه ، جوش شیرین ونمک نان و نمک یددار
6 – ارائه مقاله و مطالب علمی در زمینه شغلی به صورت پمفلت ، مقاله قابل چاپ در مجلات مرتبط و یا همکاری با واحد تحقیقات اداره کل آزمایشگاه های غذا ودارو
7- نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و ملزمات مصرفی
8- تهیه گزارش نتایج آزمون و دفتر آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل GLP  
9- معتبر سازی روشهای آزمون با همکاری واحد QA  
 


   
تعداد بازدید:   ۴۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >