ایمنی

1391/11/16 0:0
ایمنی معمولا به عنوان رهایی از حادثه به شرط ایمن بودن از درد و محنت ، آسیب یا خسارت تعریف می شود ولیکن مفهوم عمومی و عینی آن ، کنترل حادثه ای اتفاقی است . کمیته ایمنی آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی با هدف تامین مشارکت پرسنل و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار ، حفظ و ارتقاء سلامت پرسنل و سالم سازی محیط کار از10مردادماه سال 1389 شروع به فعالیت نموده است .

 

کميته ايمني

كميته ايمني معمولا" ازتعداد5 تا10 نفر (بسته به وسعت آزمايشگاه) ازكارمندان باتجربه بخش هاي مختلف تشكيل ميگرددويكفردمسئول باعنوان افسرايمني كه درمقابل آزمايشگاه  مسئولاست, بعنوان دبيركميته انتخاب ميگردد. يك ميكروبشناس ويايكي ازكارشناسان آزمايشگاه ونمايندگاني ازقسمت اداري بايدعضويت اين كميته راداراباشند. جلسات كميته كه حداقل هردوماه يكبارتشكيل ميشود. مسئول كميته ايمني بايدفردي مجرب , خونسردو كاردان باشدواطلاعات لازم راقبل ازاحرازپست سازماني فراگيرد. پيشنهادات كميته

بايستي جدي تلقي گشته وبدون معطلي اجراگردد . كميته هاي ايمني شامل افرادي است با تخصصهاي گوناگون كه درتصميم سازي مرتبط بافعاليتهاي ايمني كمك ميكنند .

كميته ايمني درجهت تامين وحفظ محيط سالم وپاك،ارتقاءسطح سلامت درمحيط آزمايشگاه

،آموزش وبالابردن آگاهي درموردحفظ سلامتي،وكمك به حفظ محيط زيست،تاسيس مي گرددووظيفه اطلاع رساني،آموزش وبالابردن سطح آگاهي كاركنان وسالم سازي هرچه بيشتر

محيط  كاروآزمايشگاههارابه عهده دارد . دستيابي به محلهاي كاري ايمن وبهداشتي مسئوليت

تشكيلات،مديرآزمايشگاه،پرسنل سرپرستي ودرنهايت خودپرسنل آزمايشگاه ميباشد . هر كارمندآزمايشگاه بايستي ازهرتلاشي براي حفاظت خودوهمكارانش دريغ ننمايد . مدير

آزمايشگاه بايستي بداندكه حوادث علت دارندوبنابراين بوسيله يك برنامه ايمني خوب قابل

پيشگيري هستند .    

دستورالعمل ایمنی  آزمایشگاه  جهت دریافت  می باشد

دستورالعمل کمک های اولیه   جهت دریافت می باشد

 

اعضا کمیته ایمنی :

رئیس کمیته : معاون غذا ودارو - دکتر یحیی رضایی

دبیر کمیته : مدیر آزمایشگاه - غلامحسین محبی

معاونین : مسئول بخش شیمی : معصومه مستشیر 

                        مسئول بخش میکروبی : صبا جلالی

نماینده بخش سم شناسی : فریده خورشیدیان

کارمند اداری : نصرت دریا پور

اعضا عادی : محمود مطهری - بیتا پور شمس

 

 


   
تعداد بازدید:   ۵۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >