فرم

1397/2/19 0:0
مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو در راستای برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان تفویض برخی امور را به آزمایشگاه های بخش خصوصی فراهم اورده است.

فرم درخواست تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار و مجاز

کلمات کلیدی:
فرم.     درخواست.تأسیس.بهره     برداری.آزمایشگاه.همکار    
تعداد بازدید:   ۵۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >