میکروبی

1397/8/20 0:0
میکروب‌شناسی دانشی است که درباره‌ی شکل، ترکیب، ویژگی‌ها و بیماری‌زایی میکروارگانیسم‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل باکتری،قارچ،کپک،ویروس،تک یاخته است.
میکروارگانیسم ها در همه جا پراکنده اند . خاک ، آب ، هوا ، بدن انسان و حیوانات ، سطوح در تماس با مواد غذایی همه و همه دارای میزانی آلودگی میکروبی هستند اگر این میکروب ها فرصت رشد و نموو تکثیر پیدا کنند موجب فساد و تغییرات شیمیایی نامطلوب از یک طرف و مسمومیت غذایی از طرف دیگر می شوند.

 

***مسوولیت های مربوط به انجام آزمون ها :

1- تهیه محیط کشت ، استریلیزاسیون و آماده سازی نمونه جهت انجام آزمون

2- انجام آزمونهای میکروبی فرآورده های غذایی ، آرایشی ، بهداشتی و بسته بندی سلولزی

3- تفسیر و شمارش پیلیت کشت داده شده همچنین استفاده از روش رنگ آمیزی جهت تشخیص نهایی

4- دفع پسماند های میکروبی مطابق با دستورالعمل GLP یا اداره کل آزمایشگاه ها انجام و مستند سازی شود .

**** مسوولیتهای مربوط به برنامه ریزی آزمون وارزیابی نتایج :

1- اعلام نیازمندیهای بخش میکروبی شامل محیط کشت ، ملزومات مصرفی و تهیه استاندارد ها و کتب مرجع جهت استناد به هنگام اظهار نظر و تفسیر نتایج

2- تفسیر نتایج و اظهار نظر در مورد نمونه بر اساس استاندارد ها و کتب معتبر

3- با توجه به مدت ماندگاری 20 روزه نمونه در آزمایشگاه لازم است برای ارایه نتیجه در زمان مناسب برنامه ریزی شود .

4- تهیه گزارش نتایج آزمون و دفتر آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل GLP  

**** مسئولیتهای گزارش دهی در خصوص اظهار نظر ها وتفسیر ها :

کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروبی بایستس گزارش نتایج را به همراه اظهار نظر کارشناسی خود به مسوول بخش ارایه دهید .

**** تخصص های کارشناسی و تجارب مورد نیاز :

کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروبی بایستی در خصوص آزمونهای میکروبی مهارت کافی بدست آورد . ودر مورد شرکت در دوره های آموزشی و خود آموزی اقدامات لازم انجام دهند .

همچنین کارشناسان در انتقال دانش و تجارب خود به همکاران تلاش کنند این موضوع در مورد شرکت در دوره های آموزشی بسیار ضروری است ( ارائه مقاله ، جزوه و کلاس آموزشی )

****وظایف مدیریتی :

1- کالیبراسیون دوره ای دستگاه های بخش میکروبی

2- اجرای دستورالعمل های سلامت محیط کار

3- تهیه و ثبت نمودارهای استریلیزاسیون در هر نوبت استریل کردن و مستند سازی آن

4- کنترل کیفیت آب مصرفی و مستند سازی آن

5- مستند سازی شرایط نگهداری محیط کشت

6- تهیه دستورالعمل نمونه گیری و آماده سازی نمونه جهت آزمون میکروبی

7- ارائه مقاله و مطالب علمی در زمینه شغلی به صورت پمفلت ، مقاله قابل چاپ در مجلات مرتبط و یا همکاری با واحد تحقیقات اداره کل آزمایشگاه های غذا ودارو

8- نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و ملزومات مصرفی

9- معتبر سازی روشه های آزمون با همکاری واحد  QA  

 

کلمات کلیدی:
میکروبیولوژی.باکتری.غذا    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >