شیمی

1397/8/20 0:0
شیمی مطالعه ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست. شیمی خوراک یا شیمی موادغذایی ، شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی و علوم غذایی است که به بررسی و مطالعهٔ فرایندها و برهم‌کنش‌های شیمیایی همه اجزای زیستی و غیر زیستی خوراکی‌ها و ساختار شیمیایی و خواص مواد غذایی و تغییرات شیمیایی آن‌ها را در مراحل فراوری، تهیه، توزیع، مصرف و نگهداری می‌پردازد.
این دانش، مشترکات بسیاری با زیست‌شیمی از قبیل کربوهیدراتها، لیپیدها و پروتئینها دارد، اما بخش‌های فراتری نظیر رنگ، مزه، افزودنی‌های غذایی، مواد معدنی، آب، آنزیم‌ها و ویتامین‌ها را نیز شامل می‌گردد.


****مسئولیت های مرتبط به انجام آزمون :

1- انجام آزمونهای شیمیایی و فیزیکوشیمیایی بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و بسته بندی

تذکر : نمونه های وارداتی از نظر کیفیت درجه بندی شوند و سلامت محصول تضمین شود ودر مورد نمونه های تولید ایران به کیفیت سلامت و انطباق با استاندارد توجه شود .

***** مسئولیتهای مربوط به برنامه ریزی آزمونها وارزیابی نتایج :

1- تهیه محلولهای شیمیایی و معرفها بر اساس SOP  موجود در آزمایشگاه

2 - تعیین فاکتور محلولهای شیمیایی و استاندارد کردن آن

3- تهیه دستور العمل شرایط نگهداری مواد شیمیایی

4- اعلام نیازمندیهای آزمایشگاه شیمی شامل مواد شیمیایی ، ملزومات مصرفی

5- تهیه استاندارد ، کتابهای مرجع جهت آزمون

6 تفسیر واظهار نظر نتایج آزمون بر اساس استاندارد ملی ایران و دستورالعملهای اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

7- با توجه با مدت ماندگاری 20 روزه نمونه در آزمایشگاه لازم است برای ارایه نتیجه در زمان مناسب برنامه ریزی شود .

****مسئولیتهای گزارش دهی در خصوص اظهار نظرها و تفسیر ها

کارشناسان آزمایشگاه بخش شیمی بایستی گزارش نتایج را به همراه اظهار نظر کارشناسی خود به مسئول بخش ارایه دهد .

تخصص های کارشناسی و تجارب مورد نیاز :

کارشناسان آزمایشگاه بخش شیمی بایستی در خصوص آزمونهای شیمیایی و فیزیکوشیمیایی مهارت کافی بدست ودر مورد شرکت در دوره های آموزشی و خود آموزی اقدامات لازم انجام دهند .

همچنین کارشناسان در انتقال دانش و تجارب خود به همکاران تلاش کنند این موضوع در مورد شرکت در دوره های آموزشی بسیار ضروری است . ( ارائه مقاله ، جزوه و کلاس آموزشی )

*****وظایف مدیریتی :

1- کالیبراسیون دوره ای دستگاهای بخش شیمی

2- اجرای دستورالعملهای سلامت محیط کار

3- کنترل کیفیت آب مصرفی مستند سازی آن

4- مستند سازی شرایط نگهداری محلولها و مواد شیمیایی

5 تهیه آمار ماهانه ، جوش شیرین ونمک نان و نمک یددار

6 ارائه مقاله و مطالب علمی در زمینه شغلی به صورت پمفلت ، مقاله قابل چاپ در مجلات مرتبط و یا همکاری با واحد تحقیقات اداره کل آزمایشگاه های غذا ودارو

7- نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و ملزمات مصرفی

8- تهیه گزارش نتایج آزمون و دفتر آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل GLP  

9- معتبر سازی روشهای آزمون با همکاری واحد QA

 

کلمات کلیدی:
شیمی.اسانس.غذا    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >