تضمین کیفیت QA

1397/8/20 0:0
ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات برای برقراری شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است. لذا بخش تضمین کیفیت که بر گرفته از اطلاعات و دست یافته های علمی و تخصصی در زمینه شرایط مطلوب آزمایشگاهی با نظر کارشناسی است، این امکان را برای آزمایشگاهها فراهم آورده است تا با توصیه و تاکید بر اجرای عملیات خوب آزمایشگاهی (Good Laboratory Practices) و تاثیر آن بر ارتقاء و بهبود کیفیت و سلامت محصولات ، ضمن حفظ سلامت مصرف کننده که رسالت وزارت بهداشت است، در رشد و توسعه صنعت و کسب سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی گامی برداشته شود.هدف تضمین کیفیت، تعیین الزامات کلی وارائه راهنما برای یکسان سازی شرایط و عملکرد، ارزیابی، تائید صلاحیت و ایمنی درآزمایشگاههای کنترل مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد.

 

اهم مواردی که در بخش تضمین کیفیت مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد عبارتند از :

نظارت بر روش های اجرایی مرتبط با دستگاهها و تجهیزات

کنترل مستندات مربوط به خرید مواد شیمیایی،محلول ها ، پودرها و استانداردها

به روز آوری مستندات و مراجع  و ثبت و نگهداری سوابق  

آموزش  منابع انسانی

 کنترل شرایط فضای  داخلی آزمایشگاه

ارزیابی تامین کنندگان  درخرید خدمات و تدارکات

پایش تجهیزات اندازه گیری و محلولها و استانداردهای کاری

کالیبراسیون  دستگاه ها

صحه گذاری روش های آزمون

 اجرا و کنترل کیفیت آزمون

 ایمنی محل و کارکنان

 رسیدگی به شکایت مشتریان

 اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

 ارزیابی دوره ای 

 

کلمات کلیدی:
تضمین     کیفیت.QA.ممیزی    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >