روغنها

1391/12/14 0:0

 

 

 نمونه های روغن جهت عرضه در بازار از مرز گمرک وارد آزمایشگاه شده و در اولین فرصت جهت انجام ازمایش وارد پروسه کار ازمایشگاهی می گردند .... نمونه مورد نظر وزن می شوند و طبق دستور کار اداره استاندارد فاکتورهای شیمیایی مربوطه اندازه گیری می شوند .. آزمونهای برای تعیین این فاکتورها از این قرارند : آزمون سنجش اندیس پراکسید جهت اطلاع از فرایند اکسیداسیون نمونه ها ، تعیین اندیس رفراکت جهت تعیین سلامت در مرحله فرایند شده و استخراج روغن ، اندیس یدومتری جهت تعیین وضعیت باندهای غیر اشباع روغن،اندیس اسیدیته جهت تعیین میزان فساد روغن و .. در انتها جواب آزمونهای مربوطه با حد استاندارد ها تطبیق داده شده و نمونه تایید یا رد می گردد و پاسخ مربوطه از طریق اتوماسیون به مسئولان مربوطه تقدیم می گردد


تاریخ بروز رسانی:   14 اسفند 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >