مواد آرایشی و بهداشتی

1391/12/15 0:0


بخش پذيرش نمونه                                                               

نمونه هاي ارسالي از مراكز مجاز به ارسال نمونه پس از ورود در اين بخش به لحاظ رعايت ضوابط ارسال نمونه از جمله : رعايت حداقل تعداد مورد نياز،شرايط صحيح ارسال نمونه و رعايت اصول اوليه نمونه برداري مورد بررسي قرار گرفته و پس از تحويل ،نمونه ها كد گذاري و تقسيم گرديده ، نامه درخواست آزمايش به امور اداري ارسال و نمونه ها به همراه برگه ثبت نتايج آزمونها كه در آن نوع آزمونهاي درخواستي و كد نمونه ها درج شده به بخش هاي مربوطه ارسال ميگردند.اين بخش علاوه بر تحويل ، تقسيم و كد گذاري نمونه ها وظيفه ثبت نتايج نهايي تحويل نمونه و پاسخ دهي به ارباب رجوع را نيز عهده دار مي باشد.

 

واحد شیمی مواد آرایشی و بهداشتی

در این واحد انواع شوینده ها ، سفید کننده ها ، پاک کننده ها ، انواع مواد آرایشی ، خمیردندان ، رنگ مو و .....

مورد آنالیز و آزمونهای فیزیکی و شیمیایی قرار میگیرد . یک آزمایشگاه همکار در مرکز استان نیز با این واحد تعامل دارد

 


تاریخ بروز رسانی:   15 اسفند 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >