بسته بندی ظروف

1391/12/16 0:0

- بخش دريافت نمونه                                                                                                                                                                       
در اين بخش كليه نمونه هاي غذايي،‌آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني سراسر كشور و نمونه هاي جمع آوري شده از سطح عرضه و فروش توسط واحدهاي بهداشت محيط يا نمونه هاي شخصي پس از كد گذاري جهت انجام كار به بخشهاي مربوطه ارسال مي گردد همچنين وظيفه جمع آوري پاسخ از بخشها و هماهنگي جهت تهيه پاسخ به عهده اين واحد مي باشد

- بخش بسته بندي و ظروف
در اين بخش بسته بندي مواد غذايي مانند بسته بندي هاي سلولزي، فلزي، شيشه اي، پليمري، كاغذي ، فيلم، فيلم هاي چند لايه كه جهت بسته بندي مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي مورد مصرف قرار مي گيرند آزمايش مي گردد. اين بخش داراي يك نفر كارشناس مسئول مي باشد


تاریخ بروز رسانی:   16 اسفند 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >