دستورالعمل

1398/2/19 0:0
ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه کنترل مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مستلزم رعایت حداقل پیش نیازها و الزامات برای برقراری شرایط و عملیات مناسب و مطلوب آزمایشگاهی است.

الزامات کلی عملیت خوب آزمایشگاهی (GLP)

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید موافقت اصولی ،پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار و مجاز

دستورالعمل نحوه صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاه های همکار و مجاز

کلمات کلیدی:
دستورالعمل.آزمایشگاه.همکار    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >