فرم

1398/2/19 0:0
مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو در راستای برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان تفویض برخی امور را به آزمایشگاه های بخش خصوصی فراهم اورده است.

فرم درخواست تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار و مجاز

کلمات کلیدی:
فرم.     درخواست.تأسیس.بهره     برداری.آزمایشگاه.همکار    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >