عمومی سم شناسی
1

7 آبان 1397
علم شيمي در قرآن
قرآن کتاب هدايت بشر و منشأ بسياري از علوم است. مطالب علمي آن انسان را به تفکر وامي­دارد. اشاره­ي برخي آيات به پيدايش آتش از درخت سبز، مجاورت آب­هاي شيرين و شوربدون اختلاط، شکل پذيري آهن در دست حضرت داوود، پيوستگي زمين و آسمان و جدا شدنآن­ها از يکديگر، توجه ...

 

23 مهر 1397
آشنایی با برخی از وسایل آزمایشگاهی شیمی
قیف بوخنر ،بوته چینی - كروزهCrucible و .....

 

23 مهر 1392
داروهاي نيرو زا- دوپينگ و عوارض آنها
واژه دوپينگ از زبان آفريقاي جنوبي مشتق شده است.اشاره به يک نوشيدني الکلي باستاني دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده مي گرديد.بتدريج اين واژه استقاده گسترده تري کرد و در ورزش امروز به معضلي تبديل شده است.اين واژه در دنياي امروز به معناي استفاده ورز ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >