عمومی سم شناسی
1

7 آبان 1397
علم شيمي در قرآن
قرآن کتاب هدايت بشر و منشأ بسياري از علوم است. مطالب علمي آن انسان را به تفکر وامي­دارد. اشاره­ي برخي آيات به پيدايش آتش از درخت سبز، مجاورت آب­هاي شيرين و شوربدون اختلاط، شکل پذيري آهن در دست حضرت داوود، پيوستگي زمين و آسمان و جدا شدنآن­ها از يکديگر، توجه ...

 

23 مهر 1397
آشنایی با برخی از وسایل آزمایشگاهی شیمی
قیف بوخنر ،بوته چینی - كروزهCrucible و .....

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >