مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی


مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

 شرح وظایف :

تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ، مطالعاتی و تخصصی آزمایشگاهی و تقسیم وظایف و نظارت بر حسن انجام آن

مطالعه در مورد مواد مختلف که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی بین المللی منع شده است و گزارش به مقام مسئول

کنترل و نظارت بر ساخت مواد از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد اولیه یا افزودنی غیر مجاز از محصولات تولیدی

مطالعه و جمع آوری اطلاعات فنی در مورد کالالهای وارده به کشور یا صادره از نظر ترکیبات شیمیایی

استفاده از روشهای آماری در بهبود کیفیت آزمایشگاهی

تهیه لیستهای رنگهای مجاز و اسانسهای مصرفی در مواد و انطباق آنها با فرمولی که متقاضیان ساخت مواد اولیه میکنند

اقدام به طرح پرونده های ساخت و بهره برداری در کمیسیونهای مربوط توضیح در مورد فرمولهای مشخصات مواد اولیه و نظایر آن در صورت لزوم

نظارت بر انجام آزمایش مجدد بروی مواد مشکوک در صورت لزوم

انجام راهنمایی لازم به کادر شاغل در آزمایشگاه تحت نظر و نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیتهای آنها

آموزش روشهای HACCP , GMP , GHP  برای مسئولین فنی


چارت سازمانی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >